ORIGO+ ili Kako riješiti stambeno pitanje na Marsu

ORIGO+ ili Kako riješiti stambeno pitanje na Marsu

Obično se kao prve ljude na Marsu većinom zamišljaju samo oni čija je struka tome namijenjena (astronauti itd.) ali do sada nitko nije spomenuo ili razmišljao da bi to mogli biti i arhitekti… Jedna od takvih je I Alma Kugić koja je za svoj dizajn nastambi na Marsu osvojila nagradu!