KLJUČNI KONTAKTI I PRESS

Program SFeraKona

Program Igraonice

Marketing i sponzori

Štandovi

Volontiranje

Press

Molimo sve novinare koji se žele akreditirati za SFeraKon 2021. da pošalju ispunjen zahtjev na adresu press@sfera.hr, s naslovom: “SFeraKon – Zahtjev za akreditaciju”. Bez popunjenog i na vrijeme poslanog zahtjeva za akreditaciju nećemo vam moći izaći u susret! Hvala na razumijevanju.

Koordinator za odnose s medijima

Ivan Kranjčević

ivank@sfera.hr

Društvene mreže

Organizirano uz potporu

Partner

Sponzori

Međunarodna suradnja