O SFeraKonu

SFeraKon je znanstveno fantastična konvencija, prva na ovim prostorima, koja nastavlja tradiciju Sajmova znanstvene fantastike, od kojih koji je prvi održan 1977. godine.  Konvencija ime SFeraKon dobija 1983. godine i od tada se održava bez prekida.

SFeraKon je bio i domaćin dviju Europskih konvencija znanstvene fantastike (Eurocona): 1986. pod imenom Ballcon i 2012. godine pod imenom Kontakt.

37. Dani znanstvene fantastike – SFeraKon 2015. – održat će se od 15. do 17. svibnja 2015. godine u Zagrebu, u prostorijama Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER-a).

Ovogodišnji SFeraKon je posvećen pedesetoj obljetnici romana Dune Franka Herberta, ali ćemo se prisjetiti i ostalih obljetnica te nedavno preminulih Leonarda Nimoya i Terryja Pratchetta.

SFeraKon organizira Društvo za znanstvenu fantastiku SFera iz Zagreba.

Prijave za sudjelovanje u programu, držanje štanda ili volontiranje na ovogodišnjem SFeraKonu su zatvorene.