Zagreb, 16.-18.5.2014.

A sada nešto potpuno drukčije!

A sada nešto potpuno drukčije!

Žanr spekulativne fikcije otvara vrata razmišljanju o mnogim temama koje ne moraju biti usko vezane za tipične ili očekivane podžanrove. Na SFeraKonu 2014. imat ćete prilike poslušati nekoliko predavanja koja izlaze iz tih okvira.