Zagreb, 10.-12.5.2013.

Press

Ova stranica namijenjena je novinarima. Sadrži sve objave za javnost i dodatne press materijale te kontakt informacije.

Zahtjev za akreditaciju možete skinuti ovdje (.doc) ili dobiti e-mailom pošaljete li upit na press(at)sfera.hr.

Molimo sve novinare koji se žele akreditirati za SFeraKon 2013 da pošalju ispunjen zahtjev na adresu press(at)sfera.hr, s naslovom: “SFeraKon – Zahtjev za akreditaciju”, i to najkasnije do srijede, 8.5.2013. do 17:00 sati. Zahtjevi koji stignu nakon naznačenog vremena neće se uvažavati! Zahvaljujemo na razumijevanju!

Za TV kuće odobravamo 3 akreditacije (novinar, snimatelj, tonac), tisak 2 akreditacije (novinar, fotograf), radio 1 akreditacija (novinar) i za web 1 akreditaciju (novinar).

Objave za javnost:

Fotografije i plakati:

  • Galerija SFere (fotografije će biti dodavane za vrijeme trajanja SFeraKona)
Koordinatorica za odnose s medijima:

Mihaela-Marija Perković

SFera, Društvo za znanstvenu fantastiku

091/250-1561

mmp(at)sfera.hr, press(at)sfera.hr

 

Odnosi s medijima:

Nina Remenar

091/5527-111

press (at) sfera.hr

Nataša Šimec

091/505-1444

press (at) sfera.hr

 

Arhiva:

Objave za javnost - SFeraKon 2009

Objave za javnost:

Fotografije:

Objave za javnost - SFeraKon 2008