Zagreb, 26.-28.4.2013.

Bežični prijenos energije pomoću Teslinog pojačala – pokus uživo

Posted by on 20.04.2012. in Kontakt, Program, Vijesti | 2 comments

Bežični prijenos energije pomoću Teslinog pojačala – pokus uživo

Nikola Tesla je bio genij daleko ispred svog vremena. Teslin efikasan bežični prijenos energije visoke snage na velike udaljenosti još uvijek je misterija za našu tehnologiju. Da bi se bolje razumjele Tesline tvrdnje kako se energija može prenijeti na bilo koju udaljenost na Zemlji s beznačajnim gubicima i da bi se vidjelo kakve izazove to postavlja pred današnju tehnologiju, izgrađena su dva jednostavna prototipa Teslinog pojačala. Svi potrebni podaci bili su lako dostupni na internetu; originalni Teslini patenti i članci vezani uz bežični prijenos energije iz razdoblja između 1891. i 1919. Te su informacije omogućile optimalne proračune geometrije Teslinog pojačala, jedne vrste rezonantne antene koja se koristi za slanje i/ili primanje energije. Primjećena su neka neočekivana električna stanja koja su uspješno reproducirana upotrebom računalnih modela u programima SPICE (simulacija strujnih krugova) i NEC2 (simulacija antene i vizualizacija električnog polja). Simulacija je razotkrila geometriju polja oko Teslinog pojačala i utvrdila da se ono razlikuje od polja oko obične radio antene.

Na Kontaktu će biti izveden pokus u kojem će se koristiti dva mala Teslina pojačala, sastavljena od materijala uobičajenih u domaćinstvu, kako bi se zapalile fluoroscentne cijevi na udaljenosti od nekoliko metara.

Na temelju računalnih simulacija i ranijih manjih pokusa, u ljeto 2011. je izveden veći pokus sa dva Teslina pojačala visoka tri metra koja su zapalila fluoroscentne cijevi u prijemniku udaljenom 40 metara.

Davor Jandrijević (dipl. ing. el.) u slobodno se vrijeme bavi samostalnim istraživanjem egzotičnih tehnologija. Nakon što nekoliko njegovih kreacija nije proradilo, želio je pokušati s nečim što će sigurno uspjeti. Odlučio je izgraditi prototip Teslinog pojačala i ponoviti Tesline pokuse s bežičnim prijenosom energije.

2 Comments

Join the conversation and post a comment.

  1. Error

    Bilo bi lijepo da ima i vrijeme izvodjenja pokusa kao i svih dogadjanja a ne samo opisno ;)

  2. Ire

    Satnica je objavljena :)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>